Điểm bán

Hà Nội - Huyện Chương Mỹ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Tâm Đức Chợ Xuân Mai, H. Chương Mỹ 0986393395
2 QT Tuấn Hùng 124 Hòa Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà nội 0944591919
3 QT Số 12 Xuân Thủy, Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 0984822404
4 NT Thanh Nga Số 07 Khu Bình Sơn, TT. Chúc Sơn (gần chợ Chúc Sơn) 0988119115
5 NT An Bình Cổng Bệnh Viện Chương Mỹ, H. Chương Mỹ 0963734999
6 QT Tuấn Hùng 124 Hòa Sơn, Chúc Sơn 0944591919
7 QT Số 12 Xuân Thủy, xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ 0984822404
8 NT Việt Đức Số 13 Khu Bình Sơn, TT. Chúc Sơn (gần chợ Chúc Sơn), H. Chương Mỹ 0975326286