Điểm bán

Hà Nội - Huyện Đông Anh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Thúy Mạnh Chợ Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0904549275
2 Nhà thuốc Thanh Bình Số 34 Chợ Nhuế, Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0987992002
3 Quầy Thuốc Thúy Bích Tổ 13, TT. Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0243 883 6764
4 Quầy Thuốc Yến Bảy chợ Kim, Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0915458208
5 Quầy Thuốc Dũng Vân Số 25 đường trung tâm Tiên Kha, thôn Tiên Kha, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0983221028
6 Quầy Thuốc Việt Tùng Đội 7 thôn Bầu, Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội 01234716468
7 Nhà thuốc Bình Nguyên 1 Đội 7 thôn Bầu, Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0975469144
8 Quầy Thuốc Hoàng Long Chợ Dục Nội, Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0989289067-01698580134
9 Quầy Thuốc Hồng Liên Tổ 13, TT. Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 02438836922
10 Nhà thuốc Vitaglobal(tên mới Quầy Thuốc số 5) Đội 6 thôn Bầu, Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội 01679353968
11 Quầy Thuốc Phương oanh (tên khác Quầy Thuốc Kim Oanh) thôn Thượng Phúc, Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0968590672
12 Quầy Thuốc Dung Thịnh Số 99B tổ 7, TT. Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 024369653281
13 Quầy Thuốc Hoa Sơn Thôn 2, Dục Tú, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0989449928
14 Quầy Thuốc Liên Tổ 22 đường Lâm Tiên, TT. Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0905337837
15 Nhà thuốc Tâm Đức Phúc Chợ Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0913039682
16 Nhà thuốc Đức Diện Cổng Thưởng, Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0989 755 118
17 Quầy Thuốc Khải Hinh Lỗ Kê, Liên Hà, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0972760587
18 Quầy Thuốc Đức An Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà Nội 01647586088
19 Quầy Thuốc Minh Trang Số 20 tổ 55, TT. Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 02438820833
20 Quầy Thuốc Việt Tiến Số 41 Tổ 33, TT. Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 02438833937
21 Nhà thuốc Phạm Thị Ngoan Khu 2,7 Lò Vôi, Chợ Cổ Điển, Huyện Đông Anh, Hà Nội 01669238868
22 Nhà thuốc Bình Nguyên 2 Đội 7 Thôn Bầu, Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0989929308
23 Quầy Thuốc Thu Hương Chợ Ống, Thiết Ứng, Vân Hà, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0982445759
24 Nhà thuốc Thanh Vân Số 87 Cầu Lớn, Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0987264262
25 Nhà thuốc Tân Dược Trần Dương Thôn Hà Lâm 2, Xã Thụy Lâm, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0976907559
26 Nhà thuốc Thu Hằng Số 44 Tổ 29, TT. Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 01669250660
27 Quầy Thuốc An An Số 57A Mai Châu, Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0969 890 686
28 Nhà thuốc Sang Hạnh (Gần chợ Vân Trì)Số 208 Vân Trì, Vân Nội, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0927758756
29 Chi nhánh số 7 - Công ty cổ Phần Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội Chợ Tó, xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0914 563 466
30 Nhà thuốc Cường Ninh số 68 Chợ Cổ Điển, Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0966 848 248
31 Quầy Thuốc Huyền Trang Xóm Vang, Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0978 760 687
32 Quầy Thuốc Thu Phương Số 39 đường cổng ty, Tây Bầu, Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0915711095
33 Nhà thuốc Bác Lanh Số 72 tổ 6, TT. Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 02438837043
34 Nhà thuốc Nhật Linh Số 180 tổ 37, TT. Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0989906863
35 Nhà thuốc Minh Châu (đối diện chợ Trung tâm TT. Đông Anh), TT. Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0986 570 000
36 Quầy Thuốc Sáng Hạnh Khu Thị Tứ , Liên Hà, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0979826548
37 Quầy Thuốc Phú Hưng Xóm 3, Vân Trì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0936 293 386
38 Quầy Thuốc Phương Oanh Số 43 tổ 55 , TT. Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0984 268 133
39 Nhà thuốc Tâm Đức Mai Hiên, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 01668223316
40 Quầy Thuốc Hảo Thôn Thiết Bình, Xã Vân Hà, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 0968.689.588
41 Quầy Thuốc Hoa Trung Tổ 27, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 0977305702
42 Quầy Thuốc Minh Sơn Thôn Đìa, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0977729608
43 Quầy Thuốc Phú Hương Số 9, tổ 27 Thị trấn Đông Anh Huyện Đông Anh Hà Nội 0912622443
44 Quầy Thuốc Vân Anh Xóm 1, Thôn Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0978 117 689