Điểm bán

Hà Nội - Huyện Gia Lâm

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Chợ Sủi Phố Chợ Sủi - Phú Thụy, Hoàng Mai, Hà Nội 02438276709
2 QT Ngọc Diệp Phố Chợ Sủi - Phú Thụy, Hoàng Mai, Hà Nội 0938545755
3 QT Dương Xá Chợ Dương Đá Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0982527262
4 QT Chợ Sủi(Có VAT) Chợ Sủi đường Ỷ Lan, Phú Thị, TT. Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0438276709
5 QT Ngọc Diệp Đường Ỷ Lan, Phú Thị (Phố Chợ Sủi), Phú Thụy, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0938545755
6 QT Dương Xá Chợ Dương Đá Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0982527262
7 NT Đình Cường Chợ Yên thường , Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0988566340
8 NT Hồng Nhiên 42 Phan Đăng Lưu, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 0915867214
9 QT Tâm Dược Chợ Sủi , Phô Phú Thụy, Gia Lâm, Hà Nội 0979989819
10 NT Ánh Hải chợ Vận Quang, Dương Xá, Huyện gia Lâm, Hà Nội 0987500589
11 Qt Long An Số 1 Đường V ĐH Nông Nghiệp HN, TT Gia Lâm, Gia Lâm, Hà Nội 0904818499