Điểm bán

Hà Nội - Huyện Phú Xuyên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT GDP Số 2(Công ty dược phẩm Hà Tây) Phố Guột, Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0984869835
2 QT Phú Đức Đối diện BV huyện Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0989653823
3 QT Phú Đức(Có VAT) (Cổng BV Đa Khoa huyện Phú Xuyên)Thôn Cổ Chế , xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0989653823
4 QT Thanh Vinh Cổ Chế Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0974563863
5 QT Thanh Giang thôn Đại Nghiệp , xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội ‭0904562579‬
6 QT Lan Anh Thôn 2 Phú Xuyên, Phú Châu, Ba Vì 01639536822
7 QT Quang Minh thôn Đại Nghiệp , xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 01273202486
8 GPP 30 Gần chợ Phú Minh TT. Phú Minh, , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0914602499
9 GPP 26 Chợ Phú Minh , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 02433507894
10 QT Tú Anh Tiểu khu Mỹ Lâm ,TT.Phú Xuyên. Huyện Phú xuyên 0985513967
11 QT Đồng Ngân Thị trấn Phú Minh, TT.Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên 01678313568
12 QT Khánh An xóm 1 thôn Hà Vỹ , xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội 0973958277
13 NT GPP Số 26 Chợ Phú Minh , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 02433507894
14 QT Toàn Ngân xóm 1 thôn Quất Động , xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội 01673505403
15 QT Đồng Ngân thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0912934608
16 QT Tú Anh tiểu khu Mỹ Lâm , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0985139673