Điểm bán

Hà Nội - Huyện Quốc Oai

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Phùng Minh Huyền(có VAT) Cổng bệnh viện , TT. Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 0978264699
2 QT Hùng Lan Thạch Thán, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 01236036991
3 QT Phúc An Đối diện Cổng BV Quốc Oai 0974223684
4 QT Đức Trung Phố Đồng Hưởng, TT. Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 0989019877
5 QT Đức Anh Đội 1 Thôn Long Phú, Hòa Thạch, Quốc Oai 0977668476
6 QT Vũ Hà Số 101 Thị Trấn Quốc Oai 0985506008
7 NT Đức Trung Phố Đồng Hưởng, TT. Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 0989019877
8 QT Đức Anh Đội 1 Thôn Long Phú, xã Hòa Thạch 0977668476
9 NT Đỗ Thị Hương (Công ty DP Phúc Vinh) Khu Công nghiệp Thạch Thất 0986298271