Điểm bán

Hà Nội - Huyện Thạch Thất

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Như Quỳnh Chợ Săn, TT. Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 0944060488
2 NT Quang Hồng ngã 3 , TT Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 02433842576
3 QT Vạn Thanh ngã Tư thôn Lại Thượng, xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 016 856 77456
4 QT Tràng Sơn Thôn 3 Tràng Sơn, Thạch Thất 0974007886
5 NT Đỗ Thị Hương (Công ty DP Phúc Vinh) Đ/c: Khu Công nghiệp Thạch Thất 0986298271
6 Nguyễn Thúy Phượng Phú Lễ, xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất 01674548006
7 NT Mỹ Lệ Ngã ba Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội 0906070409
8 QT Vạn Thanh ngã Tư thôn Lại Thượng, xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 016 856 77456
9 QT Tràng Sơn Thôn 3 xã Tràng Sơn, huyện Thạch Thất 0974007886
10 Nguyễn Thúy Phượng Phú Lễ, xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất 01674548006