Điểm bán

Hà Nội - Huyện Thanh Trì

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Minh Tâm Số 27 đường Tứ Hiệp (thôn Văn Điển), xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 093 468 0989
2 NT Đức Trung xóm 9 , Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0974860501
3 NT Phúc Yến Thôn Nội Am , Xã Liên Minh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0975209976
4 QT Thái Hạnh(VAT) Thôn Tương Trúc Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0985615984
5 QT Hà Anh Số 288 Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0974268273
6 QT Văn Điển Đội 2 Vĩnh Thịnh, Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0972065679
7 QT Tân Thanh Số 39 Đội 8 Thượng Phúc Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0989736866
8 QT Nguyên Anh Cụm 2 Quỳnh Đô, vĩnh quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01639231864
9 NT Minh Tâm Số 27 đường Tứ Hiệp (thôn Văn Điển) xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 093 468 0989
10 QT 10A 10A TT Bộ Tư Lệnh Thông Tin, Tứ Hiệp 0984634321
11 NT TN 96 539 Ngọc Hồi 02438613840
12 QT Minh Trí Thôn 3 Vạn phúc , Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0972005034
13 QT Linh Giang Ngã 3 Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01678765169
14 QT Minh Trí Thôn 3 Vạn phúc , Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0972005034
15 QT 10A1 (Gần gõ 673 Ngọc Hồi)10 A1 TT bộ tư lệnh thông tin , Tứ hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0984634321
16 NT TN 96 Số 539 Văn Điển Ngọc Hồi, Tứ hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 02438613840
17 QT Văn Điển Đội 2 Vĩnh Thịnh, Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0972 065 679
18 NT Hà Anh Số 228 Tả Thanh Oai , Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0974268273
19 QT Tân Thanh Số 39 Đội 8 Thượng Phúc Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0989736866
20 QT Nguyên Anh Cụm 2 Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01639231864
21 NT Phương Nam 44 Tựu Liệt, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 0983644298
22 QT Thư Khôi kiôt 54, CT 10B, Khu đô thị Đại Thanh, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội