Điểm bán

Hà Nội - Huyện Thường Tín

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Ngọc Hà Chợ Giường, Thường Tín, Hà Nội 0904571742
2 QT Thanh Bình 282 Trần Phú, TT Thường Tín, Thường Tín, HÀ Nội 0948668818
3 QT Chiến Thắng Chợ Tía, Xã Tô hiệu, Thường Tín, Hà Nội 02433750445
4 QT số 08 (Công ty CPDP Hà Tây) Đội 3, Thôn Tử Dương, Thường Tín, Hà Nội 0902054093
5 Quầy Thuốc Bảo Ân Chợ Đền Hà Vỹ, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội 01644419789
6 QT Ngọc Hà Chợ giường, thôn Duyên Trường , xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội 0904571742
7 QT Thanh Bình Số 282 Trần Phú,, TT. Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội 02433853358-0906599396
8 QT Chiến Thắng Số 18 Phố Tía, Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Hà Nội 02433750445
9 QT GPP số 8 (Đổi tên từ NT số 1A thuộc Công ty CPDP Hà Tây) Đội 3 Thôn Tử Dương, Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Hà Nội 0902054093
10 QT Số 2 Thôn Nguyên Hanh , xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Hà Nội 0975020699
11 QT Bảo Ân chợ Đền, thôn Hà Vỹ , Xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội 01644419789
12 QT GPP Số 39 Thôn Ninh Xá, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Hà Nội 098 28 22 025
13 QT Nhung Tuấn Ngã 3 Đống Xung, Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội 0985380360
14 QT Khánh An Xóm 1 Hà Vĩ, Lê Lợi, Huyện Thường tín, Hà Nội 0973958277
15 QT Toàn Ngân Xóm 1 Thôn Quất Động, Xã Quất Động, Thường Tín, Hà Nội 01673505403
16 QT Liên Linh Đường 71 , Xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội 0989258707
17 QT Liên Ninh 2 Xóm 10 Thôn Bình Vọng, Xã Văn Bình Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội; 0984563380
18 QT KHÁNH LINH Đ6 Liên Phương, hồ Vĩnh Quỳnh , xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01645287747
19 QT Tuấn Nhung ngã Ba Đống Xung, Huyện Thường Tín, Hà Nội 0164 6188637
20 QT Quang Minh thôn Đại Nghiệp , xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 01273202486
21 NT GPP Số 30 Gần chợ Phú Minh TT. Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0914602499
22 QT Liên Linh 1( gần bưu điện 2 Xã Vân Tảo) Đường 71 , Xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội 0989258707
23 QT Liên Ninh 2 Xóm 10 Thôn Bình Vọng, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội 0984563380
24 QT Khánh Linh Đội 6 , Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Hà Nội 01688772939-0936588155
25 QT Chiến Thắng Số 18 Phố Tía, Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Hà Nội 02433750445