Điểm bán

Hà Nội - Quận Ba Đình

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Cửa hàng số 2 Ba đình hà nội 0123645641
2 NT Minh Tiến Số 390 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 024438346670
3 NT Minh Tiến(có VAT) Số 390 Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02438346670
4 NT Long(có VAT) Số 12 Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02438230191
5 NT Nhân Dân Số 42 Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội 0912503363
6 NT Nghĩa Hưng Số 145 Đội Cấn, Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02437227491
7 NT Minh Minh Số 57E Dốc Viện Nhi, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 0983687856
8 NT Tiệp Tươi Số 104H2 Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 02439903067
9 NT Mega3 Số 31 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 0973978080
10 Công ty CP Dược Phẩm Sông Hồng - Siêu thị thuốc mega3(Có VAT) Số 31 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 01644515047
11 NT Nhân Dân Số 42 Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội 01686668644