Điểm bán

Hà Nội - Quận Hoàn Kiếm

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Mai Hòa Số 14 hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439320851
2 NT Đức 91E- Hàng Mã-, P Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0903295357
3 NT Phi 3 59 Hàng Bồ, P Hàng Bồ, Hoàn Kiếm Hà Nội 02422017179
4 NT TN 107 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438214496
5 NT Đức(có VAT) Số 91E Hàng Mã, Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0903295357
6 NT Phi 3(Có VAT) Số 59B Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02485857515
7 NT Mai Hòa(Có VAT) Số 14 Hàm Tử Quan, Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439320851
8 NT Dung Hòa Số 107 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439324159
9 NT Diệu Thúy Số 776 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439844032
10 NT Như An Số 811 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0902196444
11 NT TN Số 377 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Hoàn Kiếm Hà nội 0965458291
12 NT TN 269 Số 269 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 016777309979
13 NT Mai Hòa Số 14 Hàm Tử Quan, Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439320851
14 NT Phương Tâm II Số 508 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0904581478
15 NT Nguyễn Luận Số 3 Tràng Thi, Hàng Trống, Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0438268644
16 NT Số 1 Số 28 Hàng Rươi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438251633
17 NT Lan Thanh Số 99 Hàng Gà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0912528560
18 NT Nguyễn Luận Số 3 Tràng Thi, Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438268644
19 NT Phương Tâm Số 508 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0904581478
20 NT Sông Hồng Số 101 Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0439325575