Điểm bán

Hà Nội - Quận Long Biên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Thanh Tùng Số 183 Ngọc Lâm, Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội 01687740329
2 NT Phúc Hải Số 28 Yên Tân, P. Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 0968241289
3 NT Thuộc Đường Số 1 Đức Giang, Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội 02422456426
4 NT Hưng Nhung   41 Sài Đồng, TT. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 438754363
5 NT Tâm Dược 98 Phố Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 02438724755
6 NT Chúc Hoà 11 Trường Lâm, Kim Quan, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 02438738288