Điểm bán

Hà Nội - Thị xã Sơn Tây

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Minh Quang Số 387 Xuân Khanh, , TX. Sơn Tây, Hà Nội 0983172482
2 NT Anh Minh Số 424 Chùa Thông,TX. Sơn Tây, Hà Nội 02433834367
3 QT Thu Hà Số 175 Xuân Sơn, TX Sơn Tây, Hà Nội 0979944744
4 NT Hòa Vân Số 212 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TX. Sơn Tây, Hà Nội 02433832568
5 Phương Ngọc Số 149 Ngô Quyền, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội 01658234568