Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 4

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Hữu Nghị 2 309 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4 ,Tp. HCM 0949 800 269
2 Nhà thuốc số 36 30 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 04, Tp HCM 01283331314
3 Nhà thuốc Bảo Long 22 Vĩnh Hội, Phường 4, Quận 4, Tp HCM 0902464450
4 Nhà thuốc Thanh Tuyền 253 Tôn Đản, Phường 15, Quận 4, Tp HCM 01228989500
5 Nhà thuốc Kim Phát Dược Phòng 269 Tôn Thất Thiết, Phường 3, Quận 4, Tp HCM 0919955165