Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 5

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Hoàng Ngọc 142 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Tp HCM 0908888043
2 Nhà thuốc Phúc Hưng 88 Triệu Quang Phục, Phường 10, Quận 5, Tp HCM 0934768716