Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 8

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Đông Á 487/7 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp HCM 0837738198
2 Nhà thuốc Thiện Chí 238 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Tp HCM 0987009843
3 Hiệu thuốc 23 114 Liên Tinh 5, Phường 4, Quận 8, Tp HCM 02839 815304
4 Nhà thuốc Bảo Nghĩa Đường 307 Quốc lộ 50, Phường 5, Quận 8, Tp HCM 0902700055
5 Nhà thuốc Tâm Khoa 40/3/2 Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, Tp HCM 0913879911