Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 9

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Tâm Khoa 1 kios 5, 53 Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, Tp HCM 0913879911
2 Nhà thuốc An Thanh 256 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 9, Tp HCM 0909729899
3 Nhà thuốc Phương Linh 12 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 09, Tp HCM 0988174245
4 Nhà thuốc Thiên Ân 99 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhiên Phú, Quận 9, Tp HCM 0902533578
5 Nhà thuốc Thăng Long 377 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp HCM 0902533578
6 Nhà thuốc Phương Trang 205 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp HCM 0973919776
7 Nhà thuốc Hữu Phúc 109 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 9, Tp HCM 0837308134
8 Nhà thuốc Gia Lương 8 1 Dương Đình Hội, P. Phước Bình, Quận 9, Tp HCM 098 936 38 77
9 Nhà thuốc Kim Hồng 104 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh, Quận 9,Tp HCM 0838973037
10 Nhà thuốc Phương Trang 205 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp HCM 0973919776