Tin tức

Tri ân khách hàng

Sep
08

TRI ÂN ĐẶC BIỆT - TÍCH ĐIỂM NHẬN QUÀ NGAY!

Cứ TÍCH ĐIỂM là NHẬN QUÀ, từ 01/10/2017, tất cả các khách hàng của Bảo Khí Nhi Plus sẽ nhận được quà tặng tri ân khi tích đủ điểm trên hệ thống ...

Cộng đồng

Sep
08

TRI ÂN ĐẶC BIỆT - TÍCH ĐIỂM NHẬN QUÀ NGAY!

Cứ TÍCH ĐIỂM là NHẬN QUÀ, từ 01/10/2017, tất cả các khách hàng của Bảo Khí Nhi Plus sẽ nhận được quà tặng tri ân khi tích đủ điểm trên hệ thống ...