Giới thiệu về Phó giáo sư -Tiến sĩ Y Khoa Đinh Ngọc Sỹ

Giới thiệu về Phó giáo sư-Tiến sĩ Y Khoa Đinh Ngọc Sỹ

Đinh Ngọc Sỹ

Là người con của vùng đất Hải Dương, thầy Đinh Ngọc Sỹ đã lựa chọn đầu quân cho ngành quân y để thực hiện mong muốn khám chữa bệnh cho các chiến sĩ và nhân dân. Với kinh nghiệm, tay nghề cao cùng sự tâm huyết, người thầy thuốc nhân dân đã có nhiều đóng góp to lớn và giá trị cho những người bệnh phổi và nền y học nước nhà.

Đại học

Phó giáo sư-Tiến sĩ Y Khoa

  1. - Chủ tịch Hội Lao và bệnh Phổi Việt Nam. Ủy viên BCH Tổng hội Y học Việt Nam.
  2. - Tổng biên tập Tạp chí Lao và Bệnh phổi.
  3. - Nguyên Chủ nhiệm Chương trình chống Lao quốc gia.
  4. - Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi trung ương.
  5. - Nguyên Chủ nhiệm Bộ Môn Lao và Bệnh phổi – Đại học Y Hà Nội.

Bệnh viện Phổi Trung ương – Bộ Y tế

- 1978 - 1997: Bác sĩ – Giảng viên Bệnh viện 103 – Học viện Quân y
- 1997 - 2003: Giám đốc Bệnh viện 74 – Bộ Y tế
- 2003 - 20013: Giám đốc – Chủ nhiệm Chương trình chống Lao Quốc gia, Chủ nhiệm Bộ môn Lao – Bệnh phổi Bệnh viện Phổi Trung ương – Bộ Y tế
- 2013 đến nay: Chủ tịch Hội lao và Bệnh phổi Bệnh phổi Bệnh viện Phổi Trung ương – Bộ Y tế

  1. - Bí thư Đảng uỷ
  2. - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung Ương