Điểm bán

An Giang - Huyện Châu Thành

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Minh Minh , Ấp Hòa Long 4, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành, An Giang 02963500583
2 NT Thái Sơn 91, Chợ An Châu, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành, An Giang 01272452601
3 NT Vạn Tế Đường. 20, Nguyễn Huệ, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Châu Thành, An Giang 02963883343