Điểm bán

An Giang - Huyện Phú Tân

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Phước Điền , Ngã Tư Chợ Mỹ Luông, Chợ Phú Mỹ, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, An Giang 0984644975
2 NT Tam Sanh Đường 36, Chu Văn An, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, An Giang 02963827409
3 NT Thu Thúy , Âp Hòa Bình 3, Chợ Hòa Lạc, Huyện Phú Tân, An Giang 0919520594
4 QT Thanh Hùng , Ấp Mỹ Lương, Thị TrấnPhú Mỹ, Huyện Phú Tân, An Giang 0988943484
5 NT Quảng Đức Nguyên 604 Phú Xương, TT Chợ Vàm, H.Phú Tân, An Giang 02963829544