Điểm bán

An Giang - Thành Phố Châu Đốc

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Hưng Long 82, Đống Đa, Phường Châu Phú A, Thành Phố Châu Đốc, An Giang 02963561137
2 NT Kim Long 280, Thủ Khoa Nghĩa, Phường Châu Phú A, Thành Phố Châu Đốc, An Giang 02963865499
3 NT Thang Sang 61, Nguyễn Văn Thoại, Phường Châu Phú B, Thành Phố Châu Đốc, An Giang 02963867204
4 NT Hồng Vân 12-14 Nguyễn Văn Thoại, P. Châu Phú A, Tp Châu Đốc, An Giang 0913642514
5 NT Đạt Sanh Số 9,Hoàng Diệu, P.Châu Phú B. TP. Châu Đốc, Tỉnh An Giang 0939406090