Điểm bán

An Giang - Thành Phố Long Xuyên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Thái Bình 1 89, Huỳnh Thị Hường, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, An Giang 02963843073
2 NT 689 769, Hà Hoàng Hổ, Phường Đông Xuyên, Thành Phố Long Xuyên, An Giang 0919424171
3 NT Gia Bảo Ngọc 42/21, Ql 91, Phường Mỹ Thạnh, Thành Phố Long Xuyên, An Giang 02963834741
4 NT Hạnh Chương 3, Phan Chu Trinh, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, An Giang 02963841464
5 NT Hiệp Thành 98, Hùynh Thị Hưởng, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, An Giang 0907823396
6 NT Hong Phước , Hàm Nghi, Chợ Bình Khánh 5, Thành Phố Long Xuyên, An Giang 0908009399
7 NT Ngọc Mỹ 21, Ngô Thời Nhiệm, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, An Giang 02963842278
8 NT Ngọc Mỹ. 26D1, Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, An Giang 02963844459
9 NT Phước An Đường 1 14, Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, An Giang 02962240032
10 NT Phước An Đường 2 1A, Nguyeễn Huệ B, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, An Giang 02966526699
11 NT Phương Khanh 50, Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, An Giang 02963945297
12 NT Thanh Trí 81, Lê Minh Ngươn, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, An Giang 02963843400
13 NT Thụy Loan 20, Trần Bính Trọng, Phường Mỹ Xuyên, Thành Phố Long Xuyên, An Giang 0915758909
14 NT Triệu Tín 139, Hà Hoàng Hổ, Phường Mỹ Xuyên, Thành Phố Long Xuyên, An Giang 0932848282
15 NT Trung Hậu 280, Hà Hoàng Hổ, Phường Đông Xuyên, Thành Phố Long Xuyên, An Giang 0907929688
16 Đông Y Thanh Trí 81 Lê Minh Ngươn, P. Mỹ Long, Tp Long Xuyên, An Giang 0939227468
17 NT Quốc Minh 1 Phan Chu Trinh, P. Mỹ Long, Tp Long Xuyên, An Giang 02963841404
18 NT Minh Đức Đường 14 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, Tp Long Xuyên, An Giang 0834018029