Điểm bán

An Giang - Thị xã Tân Châu

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Kim Nguyên. 2, NguyễN Huệ, Phường Long Hưng, Thị Xã Tân Châu, An Giang 02963822566
2 NT Lý Hên Số 9, Trường Trinh, Long Thạnh A, Thị Xã Tân Châu, An Giang 0933190099
3 NT Sanh Sanh Đường 4, Nguyễn Huệ, Phường Long Hưng, Thị Xã Tân Châu, An Giang 0989003299
4 NT Triều Nguyên Số 46 Nguyễn Văn Linh, Khóm Long Thạnh A, Phường Long Thạnh, TX Tân Châu, Tỉnh An Giang 0942617999