Điểm bán

Bà Rịa Vũng Tàu - Huyện Long Điền

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Cẩm Hương Xã Tam Phước, Long Điền, Tỉnh BR-VT 01653166659
2 QT Nguyên Thảo Chợ Phước , Xã Phước , Long Điền, Tỉnh BR-VT 0908751157
3 QT Tuyết Trinh 18, Phước Lâm, Xã Phước Hưng, Long Điền, Tỉnh BR-VT 02542244222
4 QT 90 90,Võ Thị Sáu,Thị trấn Long Điền,H. Long Điền,Tỉnh BRVT 0898782565