Điểm bán

Bà Rịa Vũng Tàu - Thành Phố Bà Rịa

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Nguyễn Lê 216, Nguyễn Thanh Đằng, P Phước Hiệp, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh BR-VT 0906334656
2 NT Tuệ Minh Võ Văn Kiệt, P Long Tâm, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh BR-VT 0972677236
3 NT Thanh Chi 79, Lê Quý Đôn, P Phước Trung, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh BR-VT 01238878989
4 QT Thu Hành Ô 2, Ấp Bắc, Xã Hòa Long, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh BR-VT 0946107579