Điểm bán

Bà Rịa Vũng Tàu - Thành Phố Vũng Tàu

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Á Châu 111, Lê Lai, P 1, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT 0918423040
2 NT Bảo Linh 12, Nguyễn Hữu Cảnh, P Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT 0981231457
3 NT Bích Hằng 159H, Đô Lương, P 12, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT 0909346960
4 NT Gia Tường 17, Đồ Chiểu, P 1, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT
5 NT Hoàng Châu 163, Đô lương, P 12, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT 0989330788
6 NT Kim Cúc 418, Trương Công Định, P 9, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT 0795826909
7 NT Khánh Tâm 558, Đường 30/4, P Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT 02543849175
8 NT Lê Minh Phương 42, Đô Lương, P 11, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT 02543832683
9 NT Mỹ Châu 974, Đường 30/4, P 12, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT 02543571108
10 NT Nano 473, Trương Công Định, P 7, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT 0933174739
11 NT Nano 3 1002, Đường 30/4, P 11, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT 02543851166
12 NT Nhân Hậu 1001/20, Bình Giã, P Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT 01626877505
13 NT Như Thủy 286, Đường 30/4, P 11, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT 0982987119
14 NT Quang Khải 907, Bình Giã, P Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT 01265254205
15 NT Quỳnh Nhi 196A, Lưu chí hiếu, P 10, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT 0982986984
16 NT Rạng Đông 62, Lê Quang Định, P 9, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT 0972867899
17 NT Thanh Hà 174, Lưu Chí Hiếu, P Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT 0937851421
18 NT Thùy Trang 86, Nơ Trang Long, P Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT 0977393274
19 NT Trường Khoa 966, Đường 30/4, P 11, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT 0907823807