Điểm bán

Bà Rịa Vũng Tàu - Thị xã Phú Mỹ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Ngọc Châu 3 1031, Độc Lập, , Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh BR-VT 0902506777