Điểm bán

Bắc Ninh - Huyện Gia Bình

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Minh Thu Kiốt số 23, chợ Gia Bình, Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh 0915948127
2 Trung tâm Dược phẩm Gia Bình TT Gia Bình, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh 0383575233/0936624512