Điểm bán

Bình Định - Huyện Tuy Phước

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Hưng Chính 50, Trần phú, Thị Trấn Diêu trì, Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 0905577790
2 QT Thanh Xuân 3 Thôn Gò Bồi, Xã Phước Hưng, Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 0949832579
3 QT Gia Hưng 8, Bùi Thị Xuân, TT- Tuy Phước, Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 0937775156