Điểm bán

Bình Dương - Thị xã Thuận An

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT 469 42 Đường CMT8, Chợ Lái Thiêu, Phường Lái Thiêu, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương 0989108224
2 NT An Khang 235/1a Đường Thủ Khoa Huân, Phường An Thạnh, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương 0966501238
3 NT Bảo Liên 43118 Đường Thủ Khoa Huân, Ấp Hoà Lân, Phường Thuận Giao, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương 0902897779
4 NT Đức Minh Đường Khu dân cư An Phú , Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương 01653566696
5 NT Hồng Quyên 44 Đường CMT8, Chợ Lái Thiêu, Phường Lái Thiêu, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương 0909234844
6 NT Minh Anh. 106/2 Đường Lê Thị Trung (Chợ An Cơ), Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương 0976397449
7 NT Minh Khang 21/17 Đường Lê Thị Trung, Phường Bình Chuẩn, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương 01693248486
8 NT Minh Phương Đường Thủ Khoa Huân ,Ấp Bình Phước A , Phường Bình Chuẩn, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương 0937716298
9 NT Ngân Châu 36c Đường Nguyễn Văn Tiết, Phường Bình Hòa, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương 0329868932
10 NT Ngân Châu 2 Kiot số 1-153/5 Đường 22 Tháng 12 (Gần bệnh viện Nhân Sinh), Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương 0329868932
11 NT Ngọc Hải Khu Dân Cư Anh Tuấn, Phường Bình Hòa, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương 0983173646
12 NT Ngọc Hiếu 43229 Đường Thủ Khoa Huân, Ấp Hoà Lân, Phường Thuận Giao, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương 0983486011
13 NT Ngọc Hương Khu Phố Hưng Định, Phường An Thạnh, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương 0976970055
14 NT Nguyễn Thành Khu dân cư Vietsing, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương 0973294479
15 NT Như Hoàn III C1/32 Khu dân cư Thuận Giao, Phường Thuận Giao, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương 0917301702
16 NT Thăng Long. 15C/4 Khu dân cư 434 ,Ấp Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương 01672303879
17 NT Thiên Phúc 333 Ấp Hòa Lân 2 (Đối Diện Bệnh viên columbia), Phường Thuận Giao, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương 0986955859
18 NT Thu Anh 12/1a Khu Phố Đồng An 2, Phường Bình Hòa, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương 0908975388
19 QT 478 20/2a Đường Thủ Khoa Huân, Ấp Bình Phú , Phường Bình Chuẩn, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương 0989378463
20 QT Kim Yến 128 Khu Phố Đông Tư (Đường Sân Gon), Phường Lái Thiêu, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương 01218422833
21 NT Minh Anh 106/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Bình Dương 0976397449