Điểm bán

Bình Phước - Huyện Bù Đăng

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Trà My Chợ Đức Liễu, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước 0978882721
2 QT Đỗ Thi Tình Chợ Thọ Sơn, Xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước 02713528371
3 QT Kim Hằng Chợ Bù Đăng, Thị trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước 01682003544