Điểm bán

Bình Phước - Huyện Bù Đăng

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT 147 Chợ Thống Nhất, Thống Nhất, Bù Đăng, Tỉnh bình phước 0983191176
2 QT Hải Oanh chợ bù na, Chợ Bù Na, Xã Bù Na, Bù Đăng, Tỉnh bình phước 0966954095
3 QT Ngân Hoa , thôn 8, Bom Bo, Bù Đăng, Tỉnh bình phước 0982678582
4 QT tây Hồng Nhung , Thôn 11, Thống Nhất, Bù Đăng, Tỉnh bình phước 0974890148