Điểm bán

Bình Phước - Huyện Bù Đăng

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Anh Buốn Thôn 1 Xã Đức Liễu, Bù Đăng, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước 0988443464
2 NT Ngân Soa tổ 2 chợ minh hưng, Xã Minh Hưng, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước 0973517949
3 NT Tâm Đức Chợ Đức Liễu, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước 01684858196
4 NT Trà My Chợ Đức Liễu, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước 0978882721
5 QT 135 Chợ Thống Nhất, Xã Thống Nhất, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước 0914211213
6 QT 136 Chợ Bom Bo, Xã Bom Bo, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước 0980309435
7 QT 146 Chợ Thống Nhất, Xã Thống Nhất, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước 0908995267
8 QT 147 Chợ Thống Nhất, Xã Thống Nhất, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước 0907515393
9 QT 950 Chợ Bù Na, Xã Trung Nghĩa, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước 0976130770
10 QT Đỗ Thi Tình Chợ Thọ Sơn, Xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước 02713528371
11 QT Hải Oanh chợ bù na Chợ Bù Na, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước 0966954095
12 QT Hải Oanh 3 Xã Đường 10, Xã Đak Nhau, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước 01664970474
13 QT Hải Thảo Đoàn Kết, Xã Đoàn Kết, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước 0986232722
14 QT Kim Hằng Chợ Bù Đăng, Thị trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước 01682003544
15 QT Kim Thảo Xã Đường 10, , Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước 0984633714
16 QT Nguyễn Thị Nga Chợ Bù Đăng, Thị trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước 02713992292