Điểm bán

Bình Phước - Huyện Bù Đăng

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT 147 , Chợ Thống Nhất, Thống Nhất, Bù Đăng, Bình phước 0983191176
2 QT Hải Oanh 3 , Xã Đường 10, Đăk Nhau, Bù Đăng, Bình phước 01684969985
3 QT Ngân Hoa , thôn 8, Bom Bo, Bù Đăng, Bình phước 0982678582
4 QT tây Hồng Nhung , Thôn 11, Thống Nhất, Bù Đăng, Bình phước 0974890148
5 NT ngân soa tổ 2, chợ minh hưng, xả minh hưng, Huyện Bù Đăng, Bình phước 01645117385
6 NT Trà My , Chợ Đức Liễu, Xã Đức Liễu,, Huyện Bù Đăng, Bình phước 0978882721
7 QT Hải Oanh chợ bù na, Chợ Bù Na, Xã Bù Na, Huyện Bù Đăng, Bình phước 0966954095