Điểm bán

Bình Phước - Huyện Bù Đốp

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT 87 ql 13 , tổ 2, thị trấn thanh bình, bù đốp, Tỉnh bình phước 0948635829
2 QT 87 223, khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình, Bù Đốp, Tỉnh bình phước 0963414949