Điểm bán

Bình Phước - Huyện Bù Đốp

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT 87 223, khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình, Bù Đốp, Bình phước 0963414949
2 NT 87 ql 13 , tổ 2, thị trấn thanh bình, huyện bù đốp, Bình phước 0948635829