Điểm bán

Bình Phước - Huyện Bù Gia Mập

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Phúc Vinh Thôn 2B, Bình Thắng, Bù Gia Mập, Bình Phước 0918849369
2 QT Mai Hoa Đội 8, Đa Kia, Bù Gia Mập, Bình Phước 0866430479
3 QT Đặng Văn Tiến Phú Nghĩa, Phú Nghĩa, Bù Gia Mập, Bình Phước 0385385309