Điểm bán

Bình Phước - Huyện Bù Gia Mập

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Đặng Văn Tiến , Phú Nghĩa, Phú Nghĩa, Bù Gia Mập, Tỉnh bình phước 01685385309
2 QT Kim Nguyên , thôn Đăk Lim , Đăk ơ, Bù Gia Mập, Tỉnh bình phước 02713719789
3 QT tây Ánh Hồng số 21, đường DL 03 Thôn Đăk Lim, xã Đăk ơ, bù gia mập, Tỉnh Bình Phước 0982869401
4 QT tây Thiên Phú thôn Đăk Lim, Xã Đăk Ơ, bù gia mập, Tỉnh Bình Phước