Điểm bán

Bình Phước - Huyện Bù Gia Mập

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Đặng Văn Tiến , Phú Nghĩa, Phú Nghĩa, Bù Gia Mập, Bình phước 01685385309
2 QT mai hoa , đọi 8, xa đa kia, Bù Gia Mập, Bình phước 0866430479
3 NT hương thơm tổ 1, ấp 3 , xả đa kia, huyện bù gia mập, Bình phước 0986252227
4 QT tây Ánh Hồng số 21, đường DL 03 Thôn Đăk Lim, xã Đăk ơ, huyện bù gia mập, Bình Phước 0982869401
5 QT tây Thiên Phú , thôn Đăk Lim, Xã Đăk Ơ, huyện bù gia mập, Bình Phước
6 NT Phúc Vinh. ,Thôn 2B,Xã Bình Thắng,Huyện Bù Gia Mập,Tỉnh Bình Phước 0918849369