Điểm bán

Bình Phước - Huyện Bù Gia Mập

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Phạm Văn Tiến Xã Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước 0979289681
2 QT Đặng Văn Tiến Tân Lập , Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước 01685385309