Điểm bán

Bình Phước - Huyện Chơn Thành

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Ba Tâm Quốc Lộ 13, , Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước 0918511313
2 NT Bích Vân Quốc Lộ 14 Ấp 2, Xã Nha Bích, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước 0977263046
3 NT Liên Minh Quốc Lộ 13 Ấp 3 , Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước 0933690989
4 NT Phi Hồng Quốc Lộ 14 Ấp 3 , Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước 0987237503
5 NT Thái Dương Quốc Lộ 13 Tổ 3, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước 0944220144
6 QT Anh Hiếu Trung Tâm Thương Mại Minh Hưng, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước 016688644409
7 QT Hải Yến Nhà Thờ Minh Lập, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước 0906999179
8 QT Kim Anh. Nhà Thờ Minh Lập, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước 02713563367
9 QT Trung Uyên Trung Tâm Thương Mại Chơn Thành Quốc Lộ 13, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước 02713667584