Điểm bán

Bình Phước - Huyện Chơn Thành

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Phương Lan Quốc Lộ 13, Thị Trấn Chơn Thành,, Huyện Chơn Thành, Bình phước 06513967147
2 NT Ba Tâm , Quốc Lộ 13, , Thị Trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình phước 0978944395
3 NT liên minh ql 13 , ấp 3 , xả minh hưng, Huyện Chơn Thành, Bình phước 0933690989
4 NT phi hồng ql 14, ấp 3 , xả minh thành, Huyện Chơn Thành, Bình phước 0973809123
5 NT thái dương ql 13 , tổ 3, Thị Trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình phước 0944220144
6 QT Trung Uyên , TT Chơn Thành, Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình phước 02713667584