Điểm bán

Bình Phước - Huyện Hớn Quản

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Tân Khai Quốc Lộ 13 Tổ 5 Khu phố 2, Xã Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước 0937025960
2 QT Cô Thu Tổ 8 Ấp 2, Ấp 2, Xã Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước 0907631898