Điểm bán

Bình Phước - Huyện Lộc Ninh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Công ty Dược Dophaco Quốc Lộ 14, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước 0937515392
2 NT Ngọc Anh. Quốc Lộ 13 Ấp 3 , Xã Lộc Thành, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước 01649212434
3 NT Trang Cảnh Thành Chợ Lộc Ninh , Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước 0937116262
4 NT Tranh Cảnh Thành Quốc Lộ 13 Chợ Lộc Ninh , Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước 01668684124
5 QT Xuân Quỳnh Chợ Lộc Ninh , Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước 0908502289