Điểm bán

Bình Phước - Huyện Phú Riềng

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Liên Châu 220, Trung tâm thương mại, Xã Bù Nho,, Phú Riềng, Tỉnh bình phước 0976967026
2 NT Thanh hảo Trung tâm thương mại, Xã Bù Nho,, Phú Riềng, Tỉnh bình phước 01693513145
3 QT Bích Vân. Bình Hiếu, Phú Riềng, Phước Bình, Tỉnh bình phước 0986616200