Điểm bán

Bình Phước - Huyện Phú Riềng

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Liên Châu 220 Trung tâm thương mại, Xã Bù Nho,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước 0947876748
2 NT Thanh hảo Trung tâm thương mại, Xã Bù Nho,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước 0982430567
3 NT Thảo Thanh đg đt 741 trung tâm tm bù nho, xả bù nho, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước 02713065837
4 NT Thu Hường Trung tâm thương mại, Xã Bù Nho,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước 0987555115
5 QT Hải Yến.. đg đt 741 ấp 4, xả bù nho, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước 0906999179
6 QT Thái Hà Đường ĐT741, Xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước 0973119334