Điểm bán

Bình Phước - Huyện Phú Riềng

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Liên Châu 220, Trung tâm thương mại, Xã Bù Nho,, Huyện Phú Riềng, Bình phước 0976967026
2 NT Thanh hảo , Trung tâm thương mại, Xã Bù Nho,, Huyện Phú Riềng, Bình phước 01693513145
3 NT thảo thanh đg đt 741, trung tâm tm bù nho, xả bù nho, Huyện Phú Riềng, Bình phước 01692276252
4 QT Bích Vân , Bình Hiếu, Phú Riềng, Phước Bình, Bình phước 0986616200