Điểm bán

Bình Phước - Thị xã Bình Long

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Phong Sơn 110 Đường Trần Hưng đạo, Phường An Lộc, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước 0933477527
2 NT Linh Anh Xã Bình Long, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước 02713569229
3 NT Thành Nữ La Sang Chợ Bình Long, Xã Bình Long, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước 0913634045
4 QT Hoàng Mạnh Đường Lê Quý Đôn, Xã Bình Long, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước 02713563132
5 QT Thu Thảo Quốc Lộ 13, Phường An Lộc, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước 02713634085