Điểm bán

Bình Phước - Thị xã Đồng Xoài

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Hồng Thắm Số 84, Chợ Đồng Xoài, Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước 0374075507
2 NT Trà Giang Số 884, Phú Riềng Đỏ, Tân Thiện, Đồng Xoài, Bình Phước 0817768168