Điểm bán

Bình Phước - Thị xã Đồng Xoài

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Hồng Thắm 84, Chợ Đồng Xoài, Phường Tân Bình,, Thị Xã Đồng Xoài, Bình phước 01674075507
2 NT Quảng Sang Đường , Chợ Đồng Xoài, Phường Tân Bình,, Thị Xã Đồng Xoài, Bình phước 09653881138
3 NT Trà Giang. 884, Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Thiện,, Thị Xã Đồng Xoài, Bình phước 01277768168
4 NT Trang Cảnh Tân 30, Chợ Bình Long, Phường An Lộc,, Thị Xã Đồng Xoài, Bình phước 0978188532
5 QT Vì Tuyết , QL14, Phường Tân Đồng, Thị Xã Đồng Xoài, Bình phước 0919300879