Điểm bán

Bình Phước - Thị xã Đồng Xoài

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Duy Tâm Nhà Thờ Đồng Xoài Nguyễn Huệ, Phường Tân Đồng, Thị Xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 01212819129
2 NT Hoàng Long Quốc Lộ 14 Khu Phố 2, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 0916089030
3 NT Hồng Thắm 84 Chợ Đồng Xoài, Phường Tân Bình,, Thị Xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 01674075507
4 NT Quảng Sang Đường Chợ Đồng Xoài, Phường Tân Bình,, Thị Xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 09653881138
5 NT Tuyết Vì Phường Tân Đồng, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 0919300879
6 NT Trà Giang 884 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Thiện,, Thị Xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 01277768168
7 NT Trang Cảnh Tân 30 Chợ Bình Long, Phường An Lộc,, Thị Xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 0978188532
8 QT Hùng Liên Quốc Lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 0915489339
9 QT Khôi Nguyên Đường ĐT 741, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 0914511345
10 QT Lan Anh Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 02713528913
11 QT Minh Thảo Đường Nơ Trang Long, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 02713563049
12 QT Tuyết Vì 53 QL 14, Phường Tân Đồng, Thị Xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 0919300879
13 QT Trà Giang 2. Đường 2 Chợ Đông Xoài, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 01277768168
14 QT Thiện Tâm Lê Duẫn, Phường Tân Phú, Thành Phố Đồng Xoài, Bình Phước 0989082228
15 NT trung tâm QL 14, vòng xoai đồng xoài, Phường tân bình, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước 01696698237
16 QT Tây Minh Thư Đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú , Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước 0977124438