Điểm bán

Bình Phước - Thị xã Phước Long

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Ngọc Phước 34, LONG PHƯỚC, P Long Phước,, Thị xã Phước Long, Tỉnh bình phước 01688562152
2 NT Ngọc Yến DT 759, Chợ Cũ Phước Bình, Phước bình, Phước Long, Tỉnh bình phước 0913878858
3 NT Vạn Hưng Đt741, P Phước Bình,, Thị xã Phước Long, Tỉnh bình phước 0985568856
4 QT Cô Lẩm Chợ Phước Long, , Thị xã Phước Long, Tỉnh bình phước 01228898445
5 QT Vân Kiều , kp Bình Giang , Sơn Giang, Phước Long, Tỉnh bình phước 0984696015