Điểm bán

Bình Phước - Thị xã Phước Long

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Ngọc Phước 34 LONG PHƯỚC, Phường Long Phước,, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước 0983778281
2 NT Ngọc Tâm Đường ĐT 741 Khu Phố 2, Phường Phước Bình,, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước 0949670068
3 NT Ngọc Yến Đường ĐT 759 Chợ Cũ Phước Bình, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước 0913878858
4 NT Vạn Hưng. Đt741, Phường Phước Bình,, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước 0985568856
5 QT Bá Chiến Xã Phước Tín, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước 01653515556
6 QT Cô Lẩm TTTM Phước Long Chợ Phước Long, Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước 01228898445
7 QT Chị Đào Trung Tâm Thương Mại Phước Bình, Xã Phước Tín, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước 01678235676
8 QT Chị Thẩm Thôn Phước Quả, Xã Phước Tín, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước 01678097397