Điểm bán

Bình Phước - Thị xã Phước Long

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Ngọc Yến DT 759, Chợ Cũ Phước Bình, Phước bình, Phước Long, Bình phước 0913878858
2 NT Ngọc Phước 34, LONG PHƯỚC, Phường Long Phước,, Thị xã Phước Long, Bình phước 01688562152
3 NT Vạn Hưng. , Đt741, Phường Phước Bình,, Thị xã Phước Long, Bình phước 0985568856
4 QT Cô Lẩm , Chợ Phước Long, , Thị xã Phước Long, Bình phước 01228898445