Điểm bán

Bình Thuận - Huyện Đức Linh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT 129 (Thủy Lợi) Chợ Võ Đắc, Thị trấn Đức Tài, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận 0902631600
2 QT 130 Chợ Võ Đắc, Thị trấn Đức Tài, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận 01255253777
3 QT 135. Thôn 5, Xã Vũ Hòa, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận 01656476821
4 QT Lan Anh. 199 Đường Lê lợi, Thị trấn Đức Tài, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận 0981719292