Điểm bán

Bình Thuận - Huyện Đức Linh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Cơ Sở đông Y Thầy Thanh Số 19, Tổ 8 Thôn 4, Xã Đức Hạnh, Huyện Đức Linh, Bình thuận
2 QT 129 (Thủy Lợi) Chợ Võ Đắc, Thị Trấn Đức Tài, Huyện Đức Linh, Bình thuận 0902631600
3 QT 130 Chợ Võ Đắc, Thị Trấn Đức Tài, Huyện Đức Linh, Bình thuận 01255253777
4 QT 135 Thôn 4, Xã Vũ Hòa, Huyện Đức Linh, Bình thuận 01656476821