Điểm bán

Bình Thuận - Thành phố Phan Thiết

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Nhơn Ái Số 17, Nguyễn Tri Phương, Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận 02523818647
2 CSKD thuốc Đy Đông Y Hậu Thiên Sanh Số 332, Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận 0918656728
3 NT Trường Giang Số 34, Nguyễn Hội, Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận 0937677317