Điểm bán

Cần Thơ - Quận Bình Thuỷ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Lâm Phương Hưng Số 57, Bùi Hữu Nghĩa, Trà Nóc, Bình Thuỷ, Cần Thơ 02922883039